شش باور اشتباه درباره استرس

شش باور اشتباه درباره استرس

 شش باور اشتباه درباره استرس که باعث عدم توانايي ما براي فهم مشکلاتمان و در نتيجه عدم اقدام مناسب در برابر آنها
مي شود. عبارتند از:

1- استرس براي همه انسان ها يکي است :
کاملا اشتباه است. استرس براي هر يک از ما متفاوت است. يک موضوع استرس آور ممکن است براي شخص ديگري اصلا استرس آور نباشد.هر يک از ما پاسخ هاي کاملا متفاوتي به موقعيت استرس آور داريم.
2- استرس هميشه براي ما بد است:

بر طبق اين نگرش نبود استرس باعث سلامت وشادي ميشود، که کاملا نگرش اشتباهي است. تنش در انسان مانند لرزش در رشته هاي ويالون است. اگر خيلي آرام باشد موسيقي خيلي کند و حتي گوش خراش است، و اگر تند باشد باز هم آزاردهنده است. استرس مي تواند يک بخش از زندگي باشد.موضوع مهم مديريت کردن استرس است. که باعث سازندگي و خوشحالي مي شود. و عدم مديريت استرس باعث آسيب و حتي مرگ مي شود.

3- استرس همه جا هست بنابراين ما نميتوانيم کاري در برابر آن انجام بدهيم:

شما ميتوانيد با يک برنامه ريزي مناسب براي زندگي در درياي استرس غرق نشويد. يک برنامه ريزي موثر شامل تنظيم اولويت ها و کار بر روي مشکلات آسان و حل آنها و رفتن به سراغ مشکلات پيچيده است.زماني که استرس مديريت نشود، اولويت بندي دچار مشکل مي شود و به نظر مي رسد که مشکلات و استرس همه جاي زندگي ما هست.

4- تکنيک هاي مشهور براي کاهش استرس بهترين گزينه هستند:

نه هميشه. هيچ تکنيک کلي براي کاهش استرس وجود ندارد.همه ما با هم متفاوت هستيم، زندگي هايمان متفاوت است ، موقعيت هايمان متفاوت است و در نتيجه واکنش هايمان به يک موضوع استرس آور متفاوت است. فقط يک برنامه ريزي همه جانبه و جداگانه براي هر فرد مناسب است.

5- نبود نشانه ها به معناي نبود استرس است:

در حقيقت دستکاري نشانه ها ي استرس آور با دارو ممکن است نشانه ها را مخفي کند اما شما براي کاهش استرس نيازمند تکنيک هاي فيزويولوژي و روانشناسي هستيد.

6- فقط نشانه هاي عمده و کلي استرس نيازمند توجه و پيگيري هستند:

اين نگرش اشاره دارد که نشانه هاي ضعيف تر مانند سردرد يا معده درد ممکن است ناديده گرفته شود. نشانه هاي ضعيف استرس اگر پيگيري نشوند از کنترل خارج مي شوند و مشکلات جدي تبديل خواهند شد.

https://www.apa.org/helpcenter/stress-myths.aspx

ترجمه : مهسا استادپور (کارشناسي ارشد روانشناسي)