تاریخ انتشار : 1393/12/16
9 روش براي از بين بردن درون گرايي


به گزارش گروه سلامت و بهداشت قدس آنلاين، اگر درون گرا هستيد به احتمال زياد قبول داريد که برون گراها در دنياي امروز موفق تر هستند. در ادامه با 9 توصيه براي غلبه بر درون گراني آشنا خواهيد شد:

1- از طريق شبکه هاي اجتماعي با افراد فعال و برونگرا ارتباط برقرار کنيد.

سعي کنيد با ديگران از طريق رسانه هاي اجتماعي ارتباط برقرار کنيد و در تمام کارهاي گروهي که از اين طريق انجام مي شود مشارکت داشته باشيد. اين کار باعث مي شود تا در دنياي مجازي افراد موفقي را بيابيد که بتوانيد بعداٌ با آنها ارتباط و همکاري حضوري خود را ادامه دهيد.

2- بنويسيد

اگر فرد درونگرايي هستيد، مطمئنا از طريق نوشتار راحت تر با ديگران ارتباط برقرار مي کنيد.در حالي که افراد برونگرا افکار خود را بلند اعلام مي کنند، شما ترجيح مي دهيد قبل از بيان هر چيزي آن را کاملا مورد بررسي قرار دهيد. قبل از حضور ديگران و شرکت در هر جلسه اي، سعي کنيد تمام افکار و نظرات خود را بنويسيد.در شرايط کاري، يادداشت و يا خلاصه اي از تمام مواردي که قصد داريد مورد خطاب قرار دهيد را آماده کنيد. در روابط اجتماعي، سعي کنيد در مورد تمام موضوعاتي که قابل بيان هستند به خوبي فکر کنيد. اين راهکار به شما کمک مي کند تا درهنگام صحبت مکث نکنيد و تپق نزنيد.

3- از ظرفيت و توانايي هاي اجتماعي خود استفاده کنيد

سعي کنيد تا جايي که امکان دارد در محيط هاي اجتماعي حضور داشته باشيد. اکثر افراد برونگرا حتي بعد از يک روز کار ي سخت هم ممکن است به ديدن دوستان خود بروند و اوقات خوبي را با آنها بگذرانند. هرگز سعي نکنيد به دعوت ديگران جواب منفي دهيد و تمام اينها را فقط به آخر هفته موکول کنيد. از روابط و تعاملات اجتماعي در طول هفته هم لذت ببريد. سعي کنيد بهترين و مفيدترين فعاليت ها و گرو ها را براي حضور خود انتخاب کنيد و از آنها نهايت استفاده را ببريد.

4- روابط شبکه اي گرم و صميمي برقرار کنيد

همانطور که در مورد توضيح داده شد، برقراري روابط شبکه اي منجر به ايجاد روابط موثر اجتماعي مي شود و اين کار براي افراد درونگرا بسيار مفيد است. اين کار حتي روشي مناسب براي شروع ارتباطي صميمي با کساني است که قبلا آنها را نديده ايد. قبل از حضور در هر جلسه و يا گروهي در مورد اعضاي آن به خوبي تحقيق کنيد.سعي کنيد از طريق شبکه هاي اجتماعي اينترني نقاط مشترک تان را بيابيد و از قبل بوسيله ايميل تمايل خود براي ديدار آنها را بيان کنيد. اين کارها باعث مي شود مقدمات يک ارتباط موثر چيده شود و ارتباط گفتاري بيشتري با آنها برقرار کنيد.

5- محدوديت هايي که براي خود ايجاد کرده ايد را از ميان برداريد

ممکن است گاهي در جمعي قرار گيريد که تمام اطرافيان شما افراد برونگرايي هستند، در چنين شرايطي طبق تمايلات دروني خود رفتار نکنيد و به ديگران اجازه ندهيد که فقط آنها صحبت کنند. سعي کنيد در جلسات مشاوره يا سخنراني هايي که در مورد نحوه غلبه بر اين ويژگي منفي به شما آگاهي مي دهند شرکت کنيد و آمادگي و مهارت هاي مورد نياز براي حضور موثر در گروه هاي اجتماعي را کسب کنيد. مهارت هاي گفتاري خود را تقويت کنيد تا از اعتماد به نفس کافي براي غلبه بر موانع دروني خود برخوردار شويد.

6- روي توانايي ها و قابليت هاي خود تمرکز کنيد

وقتي در چنين دنيايي، ويژگي شخصيتي برونگرايي شما را از مزيت هاي زيادي برخوردار مي سازد، سعي کنيد براي کسب چنين سلاح موثري روي توانايي هاي خود تمرکز کنيد. شما به عنوان يک فرد درونگرا، نسبت به ديگران قادر به دريافت اطلاعات بيشتري هستيد، سعي کنيد وقتي زمان فعاليت گروهي مي رسد با بيان چيزهايي که ديگران درک نکرده اند، اين قابليت بالاي خود را به معرض نمايش بگذاريد. تا حد امکان از اين توانايي به نفع خود استفاده کنيد. سعي کنيد نسبت به قابليت هاي افراد درونگرا آگاهي پيدا کنيد و نهايت سعي خود را براي تقويت و استفاده از آنها بکنيد.

7- اجازه ندهيد که افراد برونگرا حق شما را ضايع کنند

به عنوان يک فرد درونگرا ممکن است تمايل زيادي به نشان دادن خود در جمع نداشته باشيد. براي مثال در جلسات کاري معمولا دوست داريد در رديف هاي آخر بنشينيد و بيشتر از نظرات ، افکار و اطلاعات ديگران استفاده کنيد. اگر نظر يا ايده خوبي داريد ، اين حق شماست که آن را به ديگران اعلام کنيد. با گفتن عبارت ” من هم ايده خوبي دارم” توجه ديگران را به سوي خود جلب کنيد.

8- تظاهر کنيد

شخصي که در دنياي تجارت موفقيت هاي چشمگيري کسب کرده بود، گفت ” من فرد درونگرايي هستم. بعد از اينکه در يک جلسه کاري موفق به بيان ايده خوب خود نشدم، تصميم گرفتم تا تحولي بزرگي در زندگي خود ايجاد کنم: در جايي که نياز بود، وانمود مي کردم که فرد برونگرايي هستم”. در هر شرايطي که احساس مي کنيد که ممکن است بعدا از اظهار نکردن نظر خود پشيمان شويد، وانمود کنيد که فرد برونگرايي هستيد. درست است که جلب توجه ديگران براي افراد درونگرا کار راحتي نيست، اما اين تمرين باعث مي شود تا از اعتماد به نفس بيشتري در هنگام بيان نظرات خود برخوردار شوند.

9- براي کسب موفقيت در کار، شغلي را انتخاب کنيد که با روحيات شما سازگاري دارد

شغل هايي وجود دارند که براي هر شخصيتي مناسب نيستند. به جاي تلاش براي تطبيق روحيات خود با يک شغل، به دنبال يافتن کاري باشيد که با روحيات شما سازگاري کامل دارد. کارهايي که نياز به توجه به جزئيات، مهارت هاي شنيداري قوي و توانايي کار مستقل دارند، براي افراد درونگرا مناسب تر هستند. در مقابل افراد درونگرا در کارهاي که نياز به مهارت هاي صحبت در جمع و ابراز وجود در گروه هاي اجتماعي را دارند خيلي موفق نخواهند بود. به جاي تاسف و ترس از اين ويژگي خود سعي کنيد تا در جايي مشغول به کار شويد که از توانايي هاي موثر شما نهايت استفاده را مي برنند.

 



 
 بازگشت