تاریخ انتشار : 1394/01/24
آزموني براس سنجش استرس

آزموني براي سنجش سطح استرس
نمره استرس شما چند است؟

آزمون استرس، اقتباسي است از آزمون حوادث هولمز و رِيح که عمدتا براي افرادي در سنين دانشگاه طراحي شده و سطح استرس و عواقب زيانبار استرس را مي‏سنجد. در اين آزمون، به هر رويدادي امتياز مشخصي داده مي‏شود که بيانگر ميزان سازگاري فرد با آن تغيير تنش‌زاست.

در برخي مطالعات، با استفاده از مقياسي مشابه، معلوم شده است که افراد مبتلا به بيماري‏هاي حاد امتياز بالاتري در اين آزمون به دست مي‏آورند. براي تعيين ميزان استرس خود در فهرست زير، امتياز هريک از رويدادهايي که در 12 ماه گذشته تجربه کرده‏ايد، در نظر بگيريد و در نهايت، حاصل‏جمع امتيازهايتان را محاسبه کنيد. سپس به بخش «تفسير آزمون» و در نهايت به بخش «يک برنامه‏ عملياتي براي مديريت استرس» مراجعه کنيد.

يک برنامه‏ عملياتي براي مديريت استرس

• براي حفظ تعادل تلاش کنيد: تعهدها و برنامه‏هايتان را بازبيني کنيد و اگر برايتان مقدور است، از حجم برنامه‏هايتان بکاهيد.

• اطلاعات کسب کنيد: وقتي با تغيير يا چالش جديدي مواجه مي‏شويد، سعي کنيد اطلاعات درست و دقيقي در آن زمينه به دست آوريد تا ترس‏هاي مبهم‏تان از بين برود.

• با کسي که به او اعتماد داريد، حرف بزنيد: يک دوست يا يک روان‏درمانگر مي‏تواند راهکارها و پيشنهادهاي ارزشمندي به شما ارائه و از شما حمايت کند.

• ورزش کنيد: حتي اگر وقت کافي نداريد يا برنامه‏هايتان به شما فرصت ورزش کردن نمي‏دهد، نبايد از ورزش صرف‏نظر کنيد. هفته‏اي چند بار و هر بار 20 تا 30 دقيقه را به پياده‏روي، شنا، دوچرخه‏سواري، آهسته دويدن يا تمرين در باشگاه اختصاص دهيد.

• به ديگران کمک کنيد: يکي از مؤثرترين راه‏ها براي مقابله با استرس، پرداختن به امور خيريه و کارهاي مثبت است. کمک به نيازمندان، استرس شما را کم مي‏کند. امتحان کنيد!

• خودتان را سرگرم کنيد: وقت گذاشتن براي علايق شخصي مي‏تواند شما را از عوامل استرس‏زاي زندگي دور کند و مثل يک آرامبخش، آرام‏تان کند.

• نوعي از تن‏آسودگي (ريلکسيشن) را فرا بگيريد: مهم نيست چه روشي را انتخاب مي‏کنيد؛ يوگا، مديتيشن، تمرکز يا هر تکنيک‏ ديگري را مي‏توانيد به طور مرتب تمرين و تکرار کنيد.

1. مرگ يکي از اعضاي خانواده       100 امتياز

2. مرگ يک دوست صميمي            73 امتياز

3. جدايي والدين                            65 امتياز

4. زندان                                     63 امتياز

5. بيماري يا جراحت شديد              63 امتياز

6. ازدواج                                  58 امتياز

7. اخراج شدن از کار                    50 امتياز

8. مردود شدن در يک امتحان مهم    47 امتياز

9. بيماري يکي از اعضاي خانواده    45 امتياز

10. بارداري                              45 امتياز

11. مشکلات جنسي                      44 امتياز

12. مشاجره شديد با يک دوست صميمي 40 امتياز

13. تغيير در اوضاع اقتصادي       39 امتياز

14. تغيير رشته‏ دانشگاهي              39 امتياز

15. ناسازگاري با والدين               39 امتياز

16. ازدواج مجدد                         37 امتياز

17. افزايش حجم کاري در دانشگاه    37 امتياز

18. دستاورد شخصي قابل توجه        36 امتياز

19. شروع نخستين ترم تحصيلي در دانشگاه 36 امتياز

20. تغيير شرايط زندگي               31 امتياز

21. مشاجره شديد با استاد             30 امتياز

22. کسب نمره‏هاي پايين‏تر از حد انتظار 29 امتياز

23. تغيير عادات خواب                29 امتياز

24. تغيير فعاليت‏هاي اجتماعي          29 امتياز

25. تغيير عادات غذايي              28  امتياز

26. نقص فني خودرو                 26 امتياز

27. تغيير در تعداد افراد خانوار      26 امتياز

28. تعداد زياد غيبت در کلاس درس  25 امتياز

29. تغيير دانشکده يا دانشگاه       24 امتياز

30. حذف بيش از يک واحد درسي 23 امتياز

31. تخلف جزيي در رانندگي       20 امتياز

حاصل‏جمع امتياز استرس: ـــــ

 


تفسير آزمون

اگر امتياز شما 300 يا بيشتر شده، معنايش اين است که سلامت شما به شدت در معرض خطر است. اگر امتيازتان بين 150 تا 300 است، احتمال اينکه طي 2 سال آينده سلامت‏تان به خطر بيفتد، پنجاه پنجاه است و اگر امتيازتان کمتر از 150 است، اين احتمال به يک سوم کاهش خواهد يافت.


 
 بازگشت