تاریخ انتشار : 1394/03/15
رابطه ميزان مدت حضور در فيس بوک با بروز افسردگي

 


به گزارش مهر، روزانه در حدود ۹۰۰ ميليون نفر از شبکه اجتماعي فيس بوک استفاده مي کنند. يک دليل آنها اين است که با دوستان خود در ارتباط باشند ولي بسياري از کاربراني که هر روز ساعت ها در مقابل کامپيوتر مي نشينند و با فيس بوک کار مي کنند اگر خوب دقت کنند مي بينند از اين زمان وقت زيادي را نه صرف ارتباط بلکه تنها صرف مقايسه زندگي خود با ديگران کرده اند.

محققان دانشگاه هيوستن آمريکا در بررسي خود مشاهده کرده اند که چگونه بسياري از کاربران فيس بوک با اطلاعاتي که از اين سايت بدست مي آورند و با مقايسه زندگي خود با دوستانشان دچار افسردگي مي شوند. در يک مطالعه که محققين بر روي ۱۸۰ شرکت کننده انجام دادند مشخص شد که مدت زماني که هر فرد در فيس بوک است مي تواند با بروز علائم افسردگي در او مرتبط باشد.

در بررسي ديگري که بر روي ۱۵۲ نفر انجام شد مشاهده گرديد که اين علائم افسردگي ارتباط نزديکي با روندي دارد که کاربران با آن درگيرند و آن مقايسه زندگي خود با ديگران است.

محقق اين مطالعه «ماي لي استيرز» در اين باره مي گويد: «اين بدين معنا نيست که فيس بوک موجب بروز افسردگي مي شود، بلکه احساسات افسرده و صرف زمان زيادي در مقابل فيس بوک و مقايسه خود با ديگران همه دست به دست هم مي دهند تا فرد احساس افسردگي کند.»

به گفته محققان اين مطالعه، سايت هاي اجتماعي مانند فيس بودک مي تواند جزئيات زندگي مردم را خيلي بيشتر از گذشته در اختيار دوستانشان قرار دهد و مقايسه کردن زندگي خود با ديگران که از قبل هم وجود داشته با ظهور سايت هاي اجتماعي شدت بيشتري پيدا کرده است. نکته مهم ديگر اين است که مردم بيشتر نکات مثبت زندگي خود را در شبکه هاي اجتماعي به اشتراک مي گذارند و ديدن آنها و مقايسه کردن خود با آنها لزوما با واقعيات زندگي آنها منطبق نيست.

 
 بازگشت