تاریخ انتشار : 1393/10/04
استرس و راه هاي مقابله با آن + فايل pdf


مجموعه همايش هاي مردمي با رويکردتغيير با عنوان استرس و مديريت آن در زندگي

فايل ارائه دکتر محمد اربابي با عنوان " استرس و راه هاي مقابله با آن"

دانلود

به زودي فايل صوتي بارگذاري خواهد شد

 
 بازگشت