تاریخ انتشار : 1394/05/14
توجه به چهره هاي خشمگين ؛ نشانه ابتلا به کدام اختلال است؟

بالغ بر ۸۰ درصد افراد داراي سابقه افسردگي در خطر ابتلاي مجدد به اين بيماري در آينده قرار دارند؛ با اين حال، اطلاعات کمي در خصوص عوامل خاص که اين افراد را در معرض خطر ابتلا به افسردگي قرار مي‌دهد، وجود دارد.

محققان دانشگاه بينگ همتون نيويورک در تحقيقات خود ۱۶۰ زن را انتخاب کردند که ۶۰ نفر از آنها داراي سابقه افسردگي و ۱۰۰ نفر ديگر فاقد اين سابقه بودند. به داوطلبان دو تصوير نشان داده شد که يک تصوير، صورت با حالت خنثي و صورت ديگر حالت خشم، ناراحتي يا شادي را نشان مي‌داد.

با استفاده از فناوري رهگيري حرکات چشم محققان دريافتند، زنان داراي سابقه افسردگي توجه بيشتري به چهره خشمگين دارند؛ همچنين زنان داراي سابقه افسردگي که تمايل به مشاهده چهره خشمگين دارند، در معرض خطر بالاي ابتلاي مجدد به افسردگي طي دو سال آينده قرار دارند. اين گروه از زنان طي مدت دو سال پس از اين آزمايش، مورد مطالعه قرار گرفتند.

نتايج نشان داد، زناني که توجه بيشتري به چهره‌هاي خشمگين داشتند، در مدت کمتر از دو سال مجددا دچار افسردگي شدند.

پروفسور «براندون گيب» در اين باره مي گويد: «هنگام راه رفتن در خيابان، توجه افراد فقط به چيزهاي خاصي معطوف مي‌شود، يعني تمايل هر فرد براي مشاهده برخي چيزها بيشتر است.

در اين مطالعه نشان داديم، افرادي که توجه انتخابي به چهره‌هاي خشمگين دارند، با خطر ابتلا به افسردگي در آينده مواجه هستند.»

 
 بازگشت