تاریخ انتشار : 1396/07/11
شريک زندگي خوب چه خصوصياتي دارد؟

 

1. اشتباهات گذشته شما را فراموش مي کند
يک شريک خوب، گذشته شما را ناديده مي گيرد و دائم اشتباهاتي را که يادآوري آنها هيچ نفعي به حال رابطه تان ندارد، بازگو نمي کند.

  
2. مقايسه نمي کند
يک شريک زندگي مناسب تفاوت انسان ها را درک مي کند و مي داند که هر شخص نقاط ضعف و قوت خود را دارد. بنابراين شما را با افراد ديگر مقايسه نمي کند.

  
3. به رابطه دوطرفه اعتقاد دارد
او بايد بداند که يک رابطه سالم به تلاش هر دو طرف وابسته است و بايد بين آنها تعادل برقرار باشد. رابطه هاي يک طرفه در نهايت به مشکل منجر خواهد شد.

  
4. به تنهايي شما احترام مي گذارد
هر فردي به تنهايي احتياج دارد. شريک شما بايد معناي حريم خصوصي را درک کند. افرادي که اين قانون را رعايت نمي کنند، پس از مدتي از هم خسته مي شوند و در رابطه احساس خفقان مي کنند. باز هم مي گوييم، در هر چيزي تعادل لازم است، حتي با هم بودن.

  
5. گفتگو با شما در اولويت اوست.
يک شريک زندگي خوب ارتباط و گفتگو با شما را در اولويت کارهاي خود قرار مي دهد. بدون گفتگو با يکديگر، مشکلات کوچک تبديل به مشکلاتي بزرگ و حل نشدني تبديل مي شود. شما بايد در گفتگو با شريک تان آزاد باشيد و مطمئن باشيد که حرف هايتان شنيده مي شود.

  
6. ساده است
يک شريک خوب رابطه را تبديل به يک بازي پيچيده نمي کند. او با هر مشکلي به سادگي برخورد مي کند و به جاي عکس العمل هاي پرخاشگرانه يا عقب نشيني، با شما به گفتگو مي نشيند.

  
7. رگ خواب شما را مي شناسد
او مي داند چه زماني بايد کنارتان حضور داشته باشد، چه لغاتي را در گفتگو با شما بهش کار گيردش يا چه هديه اي براي شما بخرد تا خوشحال شويد. به بياني او بايد رگ خواب شما را بداند.

  
8. شوخ طبع است
شوخ طبعي از خصوصيات او است، طوري که شما مي توانيد جوکي را براي او بگوييد و با هم بخنديد.

  
9. منطقي است
فردي را انتخاب کنيد که انتظارات منطقي از شما داشته باشد. همه ما آدم ها گاهي اشتباه مي کنيم و اين امري طبيعي است. او نبايد براي شما استانداردهايي تعريف کند که خود به آن پايبند نيست.

  
10. خوش بين است
شريک شما انتظارات خوش بينانه اي از شما و رابطه دارد. او افکار منفي را از خود دور مي کند و معتقد به رابطه اي خوب و طولاني مدت است.

  
11. مسئوليت پذير است
او نبايد شما را تنها منشا تمام خوشي هايش بداند. هر کسي مسئول شادي زندگي خود است. شما مي توانيد بزرگ ترين بخش اين شادي باشيد اما تمام آن نه.

  
12. احساسات خود را کنترل مي کند
يک شريک زندگي خوب به شما احترام مي گذارد، مدام کنترل و نقدتان نمي کند و در مقابل ديگران باعث شرمندگي نمي شود.

  
13. زمانش را با شما تقسيم مي کند
همدلي از ديگر خصوصيات فرد مناسب شما است. او به ارزش کار تيمي آگاه است و خوب مي داند که: «يک دست صدا ندارد.»

  
14. مستقل است
او قابل اعتماد و مسئول است و هر زمان که احتياج داشته باشيد، کنار شما است.

 

15. از شما حمايت مي کند.
او شما را تشويق مي کند تا بهترين خود باشيد. از موفقيت شما نمي ترسد و هميشه بهترين شما را مي خواهد.

  
16. قادر به گفتن «ببخشيد» است
فردي که به خودآگاهي رسيده باشد، از گفتن «ببخشيد» در زمان هايي که مرتکب اشتباهي شده، نمي هراسد.

  
17. بهترين دشوست شما است
يک شريک زندگي خوب، بايد يک دوست خوب هم باشد. زماني که يک رابطه با مشکل روبه رو مي شود، دوستي و صميمي طرفين است که آن را نجات مي دهد.

  
18. صادق و قابل اعتماد است
او هيچ گاه به شما دروغ نمي گويد. اگر شخص ديگري را ملاقات کرده باشد، ترجيح مي دهد رابطه با شما را تمام کند تا اين که فريب تان دهد و موجب آزارتان شود.


19. هميشه براي بهبود رابطه تلاش مي کند
يک شريک خوب مي داند که يک رابطه احتياج به مراقبت و تلاش دارد. بنابراين نهايت سعي خود را مي کند تا رابطه به بهترين شکل خود پيش رود.

 
 بازگشت