خشم چیست و راههای مدیریت خشم کدامند؟

خشم چیست و راههای مدیریت خشم کدامند؟

 خشم يك احساس پيچيده است كه به صورت جسماني و هيجاني ابراز می¬شود. خشم واكنش طبيعي ارگانيسم نسبت به شرايط و موقعيت¬هايي است كه در آن دچار ناكامي مي¬شويم و احساس تهديد مي¬كنيم، يا معتقديم صدمه خواهيم ديد يا فردي در مورد ما دچار اشتباه شده است. اين احساس مي¬تواند از يك احساس خفيف ناخوشايند تا يك احساس شديد عصبانيت را دربرگيرد. ویژگی خشم این است که در عین حال که جزیی از زندگی است، می¬تواند ما را از رسیدن به هدف-هایمان بازدارد. شیوه طبیعی و غریزی بروز خشم، ارایه واکنش¬های پرخاشجویانه است. خشم پاسخ طبیعی نسبت به تهدید است. خشم غالبا یک نشانه است، از اینکه چیزی درست نیست. خشم راهی است که از طریق آن متوجه آسیب جسمانی یا احساسی که به ما وارد شده می¬شویم و یا به ما می¬گوید که نیازهای ما برآورده نشده¬اند.
عصبانیت و خشم، انرژی لازم را در افراد ایجاد می¬کند تا بتوانند در صورتی¬که حق آن¬ها ضایع شود، به دفاع برخیزند. تأیید این مدعا تغییرات جسمانی است که در مواقع خشم آن¬ها را احساس می¬کنیم: افزایش ضربان قلب، افزایش فشارخون، جریان بیشتر خون به عضلات و... همه این تغییرات که ناشی از فعالیت دستگاه عصبی خودمختار است، آمادگی فرد را تأمین می¬کنند. ولی از طرفی باید توجه داشت که ما نمی¬توانیم نسبت به هر کس یا هر چیز که ما را تحریک کرده یا آزار می¬دهد، خشمگین شویم. قوانین، ضوابط اجتماعی و عقل سلیم محدودیت¬هایی را برای بروز عصبانیت به شکل طبیعی اعمال می¬کنند. از طرف دیگر، سرکوب خشم با طبیعت انسان در تعارض است و چنان که پژوهش¬ها نشان داده¬اند، ممکن است انسان را در معرض خطر ابتلا به بیماری¬های مختلف قرار دهد.

راه¬های ابراز خشم در افراد مختلف متفاوت است. آیا می¬دانید که شیوه ابراز خشم شما چیست؟ اگر نمی¬دانید، ممکن است، دلیل مشکلاتی که در خانه، محل کار یا زندگی اجتماعی دارید، همین باشد. نگذارید خشم، کنترل شما را به دست بگیرد، بلکه شما باید با شناختن سه روش اصلی مهار خشم، کنترل زندگی خود را به دست گیرید. این سه شیوه عبارتند از: فرو نشاندن، بیرون ریختن و منفجر شدن، کنترل یا مهار کردن خشم.
شیوه¬های عملی مدیریت خشم عبارتند از:
1. ايجاد تغيير در محيط/ ترك موقعيت: گاهي در محيطي كه قرار داريم عواملي وجود دارد كه آستانه تحريك ما را در مورد خشم پايين آورده يا حتي باعث عصبانيت ما مي¬شوند. حذف اين عوامل در صورت امكان، يا حتي ترك محيط مي¬تواند باعث كاهش ميزان خشم ما شود.
2. شناسايي و تغيير افکار: كه تفسير ما از موقعيت و آنچه كه به خود مي¬گویيم مي¬تواند باعث خشم يا آرامش ما شود؛ بنابراين هنگام خشم به افكار خود توجه كنيد. در این مورد لازم است به شناسایی افکار برانگیزاننده خشم شامل افکار سرزنش¬آمیز؛ بايدها و الزام¬های غیرمنطقی و در ادامه مقابله با بايدها و الزام¬هاي غيرمنطقي و ارزيابي مجدد منطقي بودن باورهاي زيربنايي خود توجه داشته باشید.
3. صحبت كردن با فرد مورد اعتماد: يك راهبرد موثر براي كنترل خشم صحبت كردن با يك دوست مورد اعتماد يا عضوي از خانواده است كه در ايجاد رويداد خشم برانگيز دخالتي نداشته است. در نتيجه صحبت كردن شما مي توانيد از احساسات اوليه زيربناي خشم خود آگاه شده و مشخص كنيد كه آيا افكار و انتظارات شما منطقي است يا خير.
4. تکنیک شمارش: وقتي عصباني هستيد قبل از اينكه پاسخي بدهيد تا 10بشماريد. اين كار به شما فرصت مي دهد تا با استفاده از مهارت¬هاي حل مسئله خود بهترين راه حل را انتخاب كنيد.
5. روش¬های آرام سازي (آرمیدگی)؛
6. به کارگیری فرایند حل مسئله: در مهارت حل مسئله ابتدا بايد مشكل و مسئله را مشخص كنید و راه¬حل¬هاي مختلفي براي حل آن ارائه دهيد و نهايتًا بهترين را ه¬حل را انتخاب و اجرا كنيد. فردي كه بتواند راه¬حل¬هاي مختلف براي حل يك مسئله پيدا كند، احتمال بيشتري هست كه يك اختلاف و تعارض را به روش مثبت¬تري حل كند.
7. استفاده از شوخي كردن؛
8. بررسی راه کارهایی که بتوانید خشم خود را به شيوه¬اي سازگارانه ابراز كنيد: كنترل خشم به اين معني نيست كه اصلا خشم خود را نشان ندهيد، بلكه شامل ابراز خشم به شيوه¬اي سازگارانه است. رفتار قاطعانه و جرات¬مندانه، رفتاري است كه شما به وسيله آن مي¬توانيد بدون انجام رفتارهاي پرخاشگرانه، به ديگران نشان دهيد كه از آن¬ها رنجيده يا عصباني شده¬ايد.
در نهایت باید به این نکته توجه داشته باشیم که مدیریت خشم مانند سایر مهارت¬ها در زندگی، قابل یادگیری و به کارگیری در موقعیت¬های گوناگون زندگی می¬باشد.