مقالات

image

آرام سازی روانی چیست ؟

انسان در مواجهه با زندگي و رويدادهاي اطراف خويش با شرايط متعددي روبروست که آرامش روحي و رواني او را درهم مي‌ريزند. هر انساني نياز به آرامش دارد، در سايه آرامش عملکردهاي روزانه او مفيدتر صورت مي‌گيرند، رسيدن به اهداف و برنامه ريزي ها راحت‌تر امکان‌پذير مي‌شود و مهم تر اين که سلامت کلي فرد نيز ارتقا مي يابد.

image

استرس چیست و راههای مدیریت و کنترل آن کدامند؟

واژه استرس ابتدا در علم فيزيک مطرح شد، به اين معنا که به جسمي آنقدر فشار آورده شده تا خرد شود. کلمه استرس در ارتباط با شرايط انسان براي نخستين بار توسط روانشناسي به نام هانس سليه مطرح گرديد.

image

افسردگی چیست و راههای درمان آن کدام اند؟

افسردگي، يکي از انواع اختلالات رواني است که ﺣﺎﻟﺘﯽ به مراتب قوي ‌تر و نامطلوب تر از دوره‌هاي کوتاه مدت يأس و ناراحتي است که همه ما گاه و بي گاه با آن مواجه مي شويم، در افسردگي زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺁور و دﻟﺘﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ مي شود.