مقالات

image

10 راه عالی برای کنترل خشم

کنترل کردن خشم کار بسيار سختي است. وقتي کسي در خيابان جلو راهتان را مي‌گيرد، خون جلو چشمانتان را مي‌گيرد؟

image

ریشه‌های خشونت در جامعه

يک استاد جامعه‌شناسي مي‌گويد که فسادهاي سال‌هاي اخير، نحوه برخورد با مفسدان، تنگناهاي معيشتي و اوضاع اقتصادي و سياسي کشور، بر روي ميزان خشونت و نزاع در جامعه تأثير مستقيم دارد.

image

مهارت مديريت خشم در هر سني قابل يادگيري است.

پرخاشگري و خشونت ريشه بسياري از نابساماني‌هاي خانوادگي و اجتماعي، جرم و جنايت، کينه و دشمني و جنگ‌هاي خونين است. اين موضوع هميشه براي بشر مهم بوده چون اگر از کنترل خارج شود عوارض زيانباري خواهد داشت