دوره های آموزشی

چگونه خشم و هیجانات خود را مدیریت کنیم ( برگزار شد )

براي هر انساني در طول زندگي روزمره اتفاقاتي رخ مي دهد، اخباري را مي شنود و اعمالي انجام مي دهد که همگي مي توانند در او احساسات يا هيجاناتي را به وجود بياورد. اين احساسات به نوبه خود در شکل دادن رفتارهاي او موثر هستند. وقتي خوشحال هستيم، يعني احتمالاً اتفاقت خوبي را پشت سر گذاشته ايم و هنگامي که غمگين هستيم احتمالاً اتفاقات ناگواري پيش آمده است. هيجانات و احساسات تجارب دروني هستند که در مقابل رخدادهاي بيروني يا دروني در خود احساس مي کنيم، مثل احساس خشم، غم، شادي، نگراني، ترس و ... . اهميت مديرت هيجاني در چيست؟ · برخورد صحيح با موقعيت هاي تهديد کننده و خطرناک: مثلاً در مواجهه با يک جانور درنده، هيجان ترس باعث مي شود با قدرت بيشتري پا به فرار گذاشته و جان خود را نجات دهيم. · براي خشنودي و شادي بيشتر : هرچه مديريت هيجاني بهتر باشد، هيجانات و احساسات به ما کمک مي کنند تا اطلاعات مربوط به پايه و اساس سلامتي، يعني شادي را جمع آوري کرده، اولويت بندي و پردازش کنيم تا به نحو احسن از آن استفاده کنيم. · براي کمک به ديگران: مي تواند به ما کمک کند تا با شناخت هيجانات خود و ديگران نيازهاي آنها را درک کرده و حداقل با همدلي به آنان ياري برسانيم.

سخنرانی آموزشی "چگونه در مقابل افسردگی خود را ایمن کنیم" ( در حال ثبت نام)

همه ما گاهي دچار حالت نااميدي و افسردگي مي‌شويم. مثلاً وقتي روابط ما با ديگران از هم پاشيده مي‌شود.