همکاران ما

همکاران ما

image

دکتر محمد اربابي

متخصص اعصاب و روان، فلوشيپ اعصاب
image

دکتر سعيده زمردي

دکتري روان شناسي سلامت
image

دکتر سارا هاشم پور

متخصص اعصاب و روان، فلوشيپ روان تني
image

دکتر حميدرضا توفيقي

متخصص اعصاب و روان
image

دکتر جاويد پيماني

متخصص علوم اعصاب
image