معرفی کلینیک

معرفی کلینیک

کلينيک جامي

  کلينيک جامي با هدف ياري‌رساني هدفمند به مراجعين در سال 1392 تأسيس گرديد.

در دنياي امروز آسيب‌هاي اجتماعي، مشکلات خانوادگي، مشکلات رفتاري و بسياري از مسائل ديگر روح و در نتيجه آن، جسم انسان را تحت تأثير قرار مي‌دهند. همچنين نياز به مواردي نظير مشاوره‌هاي خانوداگي، تحصيلي، کاري و غيره، لازمه زندگي بهتر مي‌باشند. عدم کنترل آسيب‌ها و فقدان يک نيروي پشتيباني ذهني موجب مشکلات ديگر و همچنين فشار عصبي زيادي به افراد در سنين مختلف مي‌شود.

در اين مرکز هدف اصلي ما کمک ريشه‌اي و هدفمند به همه اين عزيزان مي‌باشد.

از طرف ديگر اين مرکز در صدد آن است که از طريق انجام تحقيقات و پژوهش‌ها تخصصي و هم‌چنين پرورش نيروهاي متخصص به بهبود خدمات‌رساني به آحاد جامعه بپردازد.

آنچه اين مجموعه را از ديگر مراکز درماني متمايز مي‌کند در يک جمله تخصص، دانش، سليقه و منطق به کار گرفته شده در آن است تا بتواند بهترين خدمات را به مراجعان خود ارائه نموده و محيطي فرح بخش را به ارمغان آورد.